Przejdź do głównej treści

Zagnieżdżone portlety Zagnieżdżone portlety

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Aktualności na WPiA UJ

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Rekrutacja do Szkoły Prawa Amerykańskiego

Z ogromną przyjemnością ogłaszamy rozpoczęcie rekrutacji do Szkoły Prawa Amerykańskiego 2018/2019!

Głównym zadaniem Szkoły jest umożliwienie polskim studentom pogłębienie znajomości prawniczego języka angielskiego, jak również uzyskania specjalistycznych umiejętności oraz wiedzy o systemie prawnym oraz politycznym Stanów Zjednoczonych Ameryki. Są to kwalifikacje przydatne na rynku pracy oraz w działalności akademickiej.

Zapraszamy na spotkania informacyjne odbywające się w sali 203 (ul. Bracka 12):

  • 18 kwietnia (środa), godz. 17:30
  • 10 maja (czwartek), godz. 13:30
  • 20 czerwca (środa), godz. 17:30

Na spotkaniu dowiesz się wszystkiego o funkcjonowaniu Szkoły Prawa Amerykańskiego, m.in.:

  • jakie są warunki uczestnictwa w SPA?
  • jakie korzyści płyną z uczestnictwa w zajęciach SPA?
  • czym wyróżniają się zajęcia prowadzone w ramach SPA?

Przed spotkaniem chcemy jednak przedstawić Ci ogólne informacje na temat Szkoły Prawa Amerykańskiego:

Szkoła stanowi organizowany już od osiemnastu lat kurs dokształcający prowadzony w ramach Ośrodka Koordynacyjnego Szkół Praw Obcych na Wydziale Prawa i Administracji UJ. Odbywające się przez 12 tygodni zajęcia (od poniedziałku do piątku od 17:30 do 20:00) są prowadzone w języku angielskim przez profesorów Columbus School of Law The Catholic of America w Waszyngtonie oraz profesorów współpracujących z tą uczelnią. Przy ich prowadzeniu wykorzystywana jest metoda sokratejska oraz inne metody interaktywne i komunikatywne. Tematyka zajęć obejmuje one wprowadzenie do systemu prawa amerykańskiego i metod analizy prawniczej w systemie common law, reguły pisania tekstów prawniczych w języku angielskim, podstawy ustroju Stanów Zjednoczonych Ameryki, jak również specjalizacyjne przedmioty prawnicze, jak np. odpowiedzialność zawodowa prawników, prawo cywilne, prawo własności intelektualnej, prawo gospodarcze, prawo konstytucyjne, procedurę karną, negocjacje prawnicze. Studenci mają zapewniony dostęp do nieodpłatnych materiałów drukowanych, bogatej biblioteki prawa amerykańskiego oraz systemu informacji prawnej Westlaw.

Studenci są kwalifikowani do udziału w Szkole na podstawie testu kompetencji językowych. Udział w zajęciach jest odpłatny, przy czym czesne nie pokrywa całości kosztów, jakie Wydział ponosi w związku z ich prowadzeniem. Obecni studenci i doktoranci UJ opłacają czesne w wysokości 4650 zł, a osoby spoza UJ: 5650 zł (możliwe raty i stypendia). Przewiduje się możliwość podziału czesnego na raty (I wpłata: 1500 zł lub 2500 zł w przypadku osób spoza UJ, a następnie 3 miesięczne raty w wysokości po 1050 zł. Dla najlepszych absolwentów przewidziane są stypendia pokrywające wysokość czesnego lub zwalniające z połowy opłaty za studia LL.M. Columbus School of Law The Catholic of America (ok. 5000 $).

Zgłoszenia na egzamin przyjmowane są mailowo do 2 dni przed każdym z terminów egzaminów, na adres: okspo@uj.edu.pl. Mail powinien zawierać następujące dane:

  • temat: ALP
  • treść: imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, rok i miejsce studiów (ew. ukończenia studiów), numer PESEL

Terminy egzaminów:

  • 23 maja (środa), godz. 17:30
  • 3 lipca (wtorek), godz. 13:30

Więcej informacji, w tym regulamin Szkoły i przykładowe egzaminy z lat ubiegłych są dostępne na stronie: www.law.uj.edu.pl/okspo/pl/alp (część informacji na stronie może być jednak nieaktualna, a to w związku z modernizacją stron wydziałowych)