Przejdź do głównej treści

Zagnieżdżone portlety Zagnieżdżone portlety

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Aktualności na WPiA UJ

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Rekrutacja stypendysty do projektu badawczego

Nazwa projektu: „Środki prawne służące zabezpieczeniu społeczeństwa przed niebezpiecznym sprawcą czynu zabronionego. Analiza dogmatyczna, empiryczna i prawnoporównawcza”, realizowany na podstawie umowy nr UMO-2015/19/B/HS5/00464 w ramach konkursu OPUS 10 Narodowego Centrum Nauki

Kierownik projektu: prof. dr hab. Andrzej Zoll

Nazwa projektu: „Środki prawne służące zabezpieczeniu społeczeństwa przed niebezpiecznym sprawcą czynu zabronionego. Analiza dogmatyczna, empiryczna i prawnoporównawcza”, realizowany na podstawie umowy nr UMO-2015/19/B/HS5/00464 w ramach konkursu OPUS 10 Narodowego Centrum Nauki

Nazwa jednostki: Katedra Prawa Karnego, Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Jagielloński

Nazwa stanowiska: doktorant-stypendysta

Wymagania:

  • osiągnięcia naukowe, w tym publikacje w renomowanych wydawnictwach/czasopismach naukowych; dodatkowym atutem będzie posiadanie publikacji dotyczących środków zabezpieczających;
  • wyróżnienia wynikające z prowadzenia badań naukowych, stypendia, nagrody oraz doświadczenie naukowe zdobyte poza macierzystą jednostką naukową w kraju lub za granicą, warsztaty i szkolenia naukowe, udział w projektach badawczych;
  • wykształcenie wyższe prawnicze;
  • dyspozycyjność czasowa;
  • spełnianie kryteriów określonych w Regulaminie przyznawania stypendiów naukowych dla młodych naukowców w projektach badawczych wprowadzonym uchwałą Rady Narodowego Centrum Nauki nr 50/2013 z dnia 3 czerwca 2013 r. i zatwierdzonym przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego decyzją z dnia 25 lipca 2013 r. znak DKN.ZNU.6100.28.2013.BS.1

Opis zadań:

Przeprowadzenie badań aktowych dotyczących stosowania szeroko rozumianych środków zabezpieczających w sądach i prokuraturach w miastach poza Krakowem. Pomoc w opracowaniu wyników badań aktowych.

Typ konkursu NCN: OPUS-HS

Termin składania ofert: 23 września 2018 r.

Forma składania ofert: elektronicznie, na adres mailowy: grantsrodkizabezpieczajace@gmail.com

Warunki zatrudnienia:

Stypendium. Wynagrodzenie stypendysty wyniesie 12.000 zł w okresie 12 miesięcy. Planowany początek stypendium: 1 października 2018 r.

Osoby zainteresowane proszone są o przesłanie w formie elektronicznej do dnia 23 września 2018 r. następujących dokumentów:

  1. Życiorys naukowy, uwzględniający dotychczasowe wykształcenie, znajomość języków obcych i osiągnięcia naukowe, wyróżnienia wynikające z prowadzonych badań, stypendia, nagrody, udział w projektach badawczych i konferencjach, odbyte staże i praktyki;
  2. Spis publikacji w renomowanych wydawnictwach/czasopismach naukowych;
  3. List motywacyjny;
  4. Stosowne dokumenty (wystarczy skan w formie plików pdf) potwierdzające wykształcenie, doświadczenie i inne umiejętności;
  5. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych oraz zgoda na przetwarzanie danych osobowych, zgodnie z wzorem załączonym poniżej.

Wnioski będą oceniane przez trzyosobową komisję powołaną przez kierownika jednostki realizującej projekt, a lista rankingowa zostanie przesłana uczestnikom konkursu drogą elektroniczną. Stypendium zostanie przyznane osobie, która uzyska najwyższą liczbę punktów, przy czym od decyzji komisji nie przysługuje odwołanie.

Konkurs zostanie rozstrzygnięty dnia 24 września 2018 r., a informacja o wynikach konkursu zostanie przesłana uczestnikom konkursu drogą elektroniczną.

Pliki do pobrania
docx
Ogłoszenie, informacja o przetwarzaniu danych osobowych oraz zgoda na przetwarzanie danych osobowych