Ten szablon przeznaczony jest tylko dla dedykowanej skórki UJ 2015!

Świadczenia dla doktorantów UJ ze środków funduszu pomocy materialnej doktorantów

Regulamin ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego

Pliki do pobrania

Odnośniki