Publiczne obrony rozpraw doktorskich marzec 2017
ul. Gołębia 24, sala nr 30

20.03.2017

godz. 10:00

Mariusz Fijałkowski, Katedra Prawa Administracyjnego

Promotor: Dr hab. Iwona Niżnik-Dobosz, prof. UJ

Tytuł rozprawy: Prawny wymiar przywództwa wójta jako organu wykonawczego gminy

godz. 12:00

Agata Cebera, Katedra Postępowania Administracyjnego

Promotor: Prof. dr hab. Tadeusz Woś

Tytuł rozprawy: Odpowiedzialność odszkodowawcza za niezgodne z prawem działania organów administracji publicznej