Publiczne obrony rozpraw doktorskich lipiec 2017
ul. Gołębia 24, sala nr 30

3.07.2017

godz. 11:00

Katarzyna Witkowska-Moździerz, Katedra Prawa Karnego (studia doktoranckie)

Promotor: Prof. dr hab. Piotr Kardas

Tytuł rozprawy: Model procesu a sprawiedliwość, rzetelność i efektywność postępowania karnego