Publiczne obrony rozpraw doktorskich 2017
ul. Gołębia 24, sala nr 30