Publiczne obrony rozpraw doktorskich wrzesień 2017
ul. Gołębia 24, sala nr 30

04.09.2017

godz. 10:00

Przemysław Gorzko, Katedra Prawa Cywilnego (studia doktoranckie)

Promotor: Prof. dr hab. Fryderyk Zoll

Tytuł rozprawy: Reguła contra proferentem a granice wykładni oświadczeń woli w prawie cywilnym

 

godz. 12:00

Mirosław Gumularz, Katedra Prawa Cywilnego (studia doktoranckie)

Promotor: Prof. dr hab. Fryderyk Zoll

Tytuł rozprawy: Ochrona konsumentów - autonomia woli w czasach "rozszerzonej rzeczywistości"

 

18.09.2017

godz. 10:00

Jarosław Szewczyk, Katedra Prawa Cywilnego (studia doktoranckie)

Promotor: Prof. dr hab. Jerzy Pisuliński

Tytuł rozprawy: Nowacja

 

godz. 12:00

Maksymilian Ślusarczyk, Katedra Publicznego Prawa Gospodarczego (studia doktoranckie)

Promotor: Prof. dr hab. Anna Walaszek-Pyzioł

Promotor pomocniczy: Dr Michał Biliński

Tytuł rozprawy: Środki nadzoru finansowego stosowane względem banków w Polsce i Unii Europejskiej

 

25.09.2017

godz. 09:00

Anna Ceglarska, Katedra Historii Doktryn Politycznych i Prawnych (studia doktoranckie)

Promotor: Prof. dr hab. Krystyna Chojnicka

Promotor pomocniczy: Dr Iwona Barwicka-Tylek

Tytuł rozprawy: Grecja przedsokratejska od Homera do Herodota. W kierunku pluralizmu społecznego i idei systemu mieszanego