Publiczne obrony rozpraw doktorskich listopad 2017
ul. Gołębia 24, sala nr 30

6.11.2017

godz. 10:00

Dominik Horodyski, Katedra Prawa Gospodarczego Prywatnego (studia doktoranckie)

Promotor: Prof. dr hab. Andrzej Szumański

Tytuł rozprawy: Transparentność arbitrażu inwestycyjnego

godz. 12:00

Dobrochna Minich, Katedra Teorii Prawa (studia doktoranckie)

Promotor: Prof. dr hab. Krzysztof Płeszka

Tytuł rozprawy: Wykładnia Konstytucji w aspekcie orzekania o zgodności aktów normatywnych z Konstytucją

13.11.2017

godz. 13:00

Joanna Wiszniewska, Katedra Prawa Własności Intelektualnej (studia doktoranckie)

Promotor: Dr hab. Elżbieta Wojcieszko-Głuszko

Tytuł rozprawy: Zakaz reklamy aptek i ich działalności - teoria i praktyka

20.11.2017

godz. 10:00

Joanna Uchańska, Katedra Prawa Własności Intelektualnej (studia doktoranckie)

Promotor: Dr hab. Paweł Podrecki, prof. IPN PAN

Tytuł rozprawy: Patent na wynalazek biotechnologiczny i jego jakość w analizie prawnoporównawczej

godz. 12:00

Aleksandra Głos, Katedra Filozofii Prawa i Etyki Prawniczej (studia doktoranckie)

Promotor: Prof. dr hab. Wojciech Załuski

Tytuł rozprawy: Solidarność w opiece zdrowotnej. Perspektywa filozoficzno – prawna

godz. 14:00

Mateusz Tondera, Katedra Filozofii Prawa i Etyki Prawniczej (poza studiami)

Promotor: Prof. dr hab. Bartosz Brożek

Tytuł rozprawy: Eksperymenty myślowe w prawie