Wydział i profil Absolwenta

 

Tradycja

Uniwersytet Jagielloński, założony w 1364 roku, to najstarsza uczelnia wyższa w Polsce. Historia naszego Wydziału sięga samego początku Almae Matris.

Kadra

Wydział Prawa i Administracji UJ zrzesza kadrę naukową znaną ze swoich wysokich kompetencji oraz działalności publicznej. Na kierunku administracja wykładają najlepsi specjaliści w Polsce, zarówno teoretycy, jak i praktycy. Wśród wykładowców nie brakuje osób pełniących  najważniejsze funkcje w wymiarze sprawiedliwości w Polsce, w sądach i trybunałach międzynarodowych oraz w administracji publicznej. Połączenie doświadczenia oraz wiedzy teoretycznej jest koniecznym aspektem kształcenia.

Rankingi

Wydział Prawa i Administracji UJ jest liderem wszystkich rankingów branżowych, zajmując pierwsze miejsce w Polsce w zestawieniach Dziennika Gazety Prawnej i Rzeczpospolitej. W rankingu miesięcznika Perspektyw, administracja zajmuję drugą lokatę w Polsce.

Samodzielność

Nasi studenci cenią sobie możliwość samodzielnej i swobodnej organizacji nauki i pracy. Dlatego udział w zajęciach (wykłady, ćwiczenia) jest nieobowiązkowy. Mimo to sale wykładowe często zapełniają się po brzegi. Weryfikacją wiedzy nabytej w czasie semestru jest sesja egzaminacyjna. Ta samodzielność pozwala lepiej rozplanować wykłady i  cwiczenia, znaleźć czas dla dodatkowych zajęć – językowych lub praktyk w trakcie studiów. Studiować, to co pociąga Cię najbardziej.

Indywidualizacja

Indywidualizacji studiów na Wydziale Prawa i Administracji UJ sprzyja zwłaszcza szeroka oferta dydaktyczna. Przedmioty wykładowe dzielą się na obligatoryjne, podstawowe oraz specjalizacyjne. Duże możliwości wyboru przedmiotu z ulubionych dziedzin pozwala samodzielnie obrać specjalizację również spoza ścisłego rozumienia administracji. Przedmioty specjalizacyjne mogą kształtować kompetencje z zakresu zarządzania i marketingu, księgowością lub pogłębiać wiedzę prawniczą.

Wszechstronność i elastyczność

Studia prawnicze zapewniają wszechstronne wykształcenie, które pozwala w różnoraki sposób budować swoją przyszłą karierę. Obszar możliwych zawodów, branż czy specjalizacji jest zbyt szeroki by wymienić wszystkie, poniższy wykres przedstawia najpopularniejsze ścieżki kariery. Administracja dzieli się na studia I stopnia (licencjackie) oraz II stopnia (magisterskie), podział ten umożliwia zmianę lub uzupełnienie edukacji już po 3 latach. Również po 3 latach absolwent uzyskuje wykształcenie wyższe (tytuł licencjata). System edukacji oparty o II stopnie pozwala na większą mobilność i elastyczność w budowaniu kompetencji i lepszą konkurencję na rynku pracy.

 


 

 

 

 

 

 

 

Zasady rekrutacji

 

Studia stacjonarne I stopnia, licencjackie (dzienne)

Więcej informacji

 

Studia stacjonarne II stopnia, magisterskie (dzienne)

Do podjęcia studiów upoważnione są osoby legitymujące się dyplomem ukończenia studiów wyższych (co najmniej licencjata) na kierunkach: administracja, prawo. Podstawą ustalenia listy rankingowej kandydatów są wyniki postępowania kwalifikacyjnego obliczone w oparciu o następujące elementy kryteriów kwalifikacji.

Wynik postępowania kwalifikacyjnego jest sumą wyników ze wszystkich powyżej wymienionych elementów kryteriów przemnożonych przez odpowiadające danym elementom wagi. Tak określony wynik postępowania kwalifikacyjnego jest liczbą z zakresu od 0 do 100, podaną z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

Więcej informacji

 

Studia niestacjonarne I stopnia, licencjackie (zaoczne)

Lista rankingowa utworzona zostanie na podstawie kolejności rejestracji wy­zna­cza­nych datą i godziną wybrania przez kandydata opcji „Zarejestruj się", zgodnie z harmonogramem rejestracji na studia. Zajęcia odbywają się co dwa tygodnie: w piątki, soboty i niedziele.

Więcej informacji

 

Studia niestacjonarne II stopnia, magisterskie (zaoczne)

Lista rankingowa utworzona zostanie na podstawie kolejności rejestracji wy­zna­cza­nych datą i godziną wybrania przez kandydata opcji „Zarejestruj się", zgodnie z harmonogramem rejestracji na studia. Zajęcia odbywają się co dwa tygodnie: w piątki, soboty i niedziele.

Więcej informacji