Wydział i profil absolwenta prawa

 

 

O STUDIACH

Prawo to 5 letnie studia magisterskie. Aby je ukończyć należy uzyskać minimum 300 pkt ECTS zdając przedmioty z trzech grup – obowiązkowej, podstawowej oraz specjalizacyjnej. Wybór przedmiotów podstawowych i specjalizacyjnych należy do Ciebie, możesz wybierać spośród ponad 100 pozycji, to Ty podejmujesz decyzje, co studiujesz. Ostatnim etapem jest praca magisterska i egzamin magisterski. Obecność na większości zajęć nie jest obowiązkowa – masz pełny wpływ na rytm swojej nauki. Z każdym rokiem zwiększamy liczbę oferowanych warsztatów, czyli zajęć o charakterze praktycznym oraz przedmiotów prowadzonych w języku obcym. Studia niestacjonarne są prowadzone w trybie zjazdowym (co dwa tygodnie) od piątku do niedzieli, ale nic nie stoi na przeszkodzie abyś uczestniczył w zajęciach w tygodniu.

KARIERA

Ukończenia prawa pozwala rozpocząć karierę w jednym z wielu zawodów prawniczych – należą do nich – adwokat, radca prawny, sędzia, komornik, notariusz, syndyk, prokurator. Studenci prawa mają możliwość doskonalić praktyczną umiejętność stosowania prawa w ramach Studenckiej Poradni Prawnej oraz programu praktyk studenckich w sądach, prokuraturach, kancelariach prawnych oraz organach administracji publicznej. Od kilku lat blisko współpracujemy z najważniejszymi firmami i korporacjami prawniczymi wsłuchując się w ich potrzeby tak, aby Twoja wiedza i umiejętności odpowiadały potrzebom rynku.

 

 


 

 

 

 

Zasady rekrutacji

 

Studia stacjonarne (dzienne)

Rejestracja oraz wnoszenie opłat rekrutacyjnych:
Kandydaci posiadający maturę zagraniczną (inną niż IB lub EB)
od 23.05.2017 od godz. 12:00 do 18.06.2017

Kandydaci posiadający maturę: polską (nową lub egzamin dojrzałości), międzynarodową IB, europejską EB
od 23.05.2017 od godz. 12:00 do 06.07.2017

Więcej informacji

 

Studia niestacjonarne (zaoczne)

Lista rankingowa utworzona zostanie na podstawie kolejności rejestracji wy­zna­cza­nych datą i godziną wybrania przez kandydata opcji „Zarejestruj się", zgodnie z harmonogramem rejestracji na studia.

 

Więcej informacji