Wydział i profil absolwenta prawa

 

 

Tradycja

Uniwersytet Jagielloński, założony w 1364 roku, to najstarsza uczelnia wyższa w Polsce. Historia naszego Wydziału sięga samego początku Almae Matris.

Kadra

Wydział Prawa i Administracji UJ zrzesza kadrę naukową znaną ze swoich wysokich kompetencji oraz działalności publicznej. Na kierunku prawo wykładają najlepsi specjaliści w Polsce, zarówno teoretycy, jak i praktycy. Wśród wykładowców nie brakuje osób pełniących najważniejsze funkcje w wymiarze sprawiedliwości w Polsce oraz w sądach i trybunałach międzynarodowych.

Rankingi

Wydział Prawa i Administracji UJ jest liderem wszystkich rankingów branżowych, zajmując pierwsze miejsce w Polsce w zestawieniach Dziennika Gazety Prawnej oraz miesięcznika "Perspektywy" i Rzeczpospolitej.

Samodzielność

Nasi studenci cenią sobie możliwość samodzielnej i swobodnej organizacji nauki i pracy. Dlatego udział w zajęciach (wykłady, ćwiczenia) jest nieobowiązkowy. Mimo to sale wykładowe często zapełniają się po brzegi. Weryfikacją wiedzy nabytej w czasie semestru jest sesja egzaminacyjna.

Indywidualizacja

Indywidualizacji studiów na Wydziale Prawa i Administracji UJ sprzyja zwłaszcza szeroka oferta dydaktyczna. Przedmioty wykładowe dzielą się na obligatoryjne, podstawowe oraz specjalizacyjne. Duże możliwości wyboru przedmiotu z ulubionych dziedzin prawa pozwala samodzielnie obrać specjalizację. Wydział przykłada wielką wagę do przygotowania praktycznego - warsztaty, ćwiczenia i seminarią mają przygotować już na etapie studiów do wykonywanej pracy prawnika.

 

 


 

 

 

 

Zasady rekrutacji

 

Studia stacjonarne (dzienne)

Więcej informacji

 

 

Studia niestacjonarne (zaoczne)

Lista rankingowa utworzona zostanie na podstawie kolejności rejestracji wy­zna­cza­nych datą i godziną wybrania przez kandydata opcji „Zarejestruj się", zgodnie z harmonogramem rejestracji na studia.

 

Więcej informacji