Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Nauka

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Publiczne obrony rozpraw doktorskich

ul. Gołębia 24, sala nr 30

9.04.2018

godz. 10:00

Monika Włodarczyk, Katedra Prawa Gospodarczego Prywatnego (absolwent studiów doktoranckich)

Promotor: Prof. dr hab. Andrzej Szumański

Tytuł rozprawy: Zakres podmiotowy umowy o arbitraż

godz. 12:00

Paweł Mikuła, Zakład Prawa Finansowego (poza studiami doktoranckimi)

Promotor: Prof. dr hab. Bogumił Brzeziński

Tytuł rozprawy: Obowiązki instrumentalne w prawie podatkowym

godz. 14:00

Maciej Juzaszek , Katedra Teorii Prawa (studia doktoranckie)

Promotor: Prof. dr hab. Tomasz Gizbert-Studnicki

Tytuł rozprawy: Paradoks trafu prawnego. Studium filozoficznoprawne

16.04.2018

godz. 10:00

Krzysztof Michalak, Katedra Postępowania Karnego (studia doktoranckie)

Promotor: Dr hab. Adam Górski, prof. UJ

Tytuł rozprawy: Poprawność uregulowania tajemnicy psychiatrycznej na tle tajemnicy lekarskiej i jej znaczenie w polskiej procedurze karnej

godz. 12:00

Marcin Tomasiewicz, Katedra Historii Doktryn Politycznych i Prawnych (absolwent studiów doktoranckich)

Promotor: Prof. dr hab. Krystyna Chojnicka

Tytuł rozprawy: Preaugustyńskie koncepcje historiozoficzne

23.04.2018

godz. 09:00

Marcin Rymaszewski, Zakład Prawa Finansowego (absolwent studiów doktoranckich)

Promotor: Prof. dr hab. Bogumił Brzeziński

Tytuł rozprawy: Dowód przesłuchania na tle systemu środków dowodowych procedury podatkowej

godz. 11:00

Łukasz Walter, Katedra Prawa Konstytucyjnego (poza studiami doktoranckimi)

Promotor: Prof. dr hab. Krzysztof Wojtyczek

Tytuł rozprawy: Dopuszczalność ograniczeń wolności słowa wprowadzanych w celu eliminowania przejawów „mowy rasistowskiej”. Porównanie rozwiązań przyjętych w Stanach Zjednoczonych Ameryki oraz w V Republice Francuskiej