Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Nauka

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Publiczne obrony rozpraw doktorskich

ul. Gołębia 24, sala nr 30

4.06.2018

godz. 10:00

Urszula Doniec, Katedra Postępowania Karnego (absolwent studiów doktoranckich)

Promotor: Prof. dr hab. Piotr Hofmański

Tytuł rozprawy: Zaskarżalność decyzji incydentalnych w procesie karnym

godz. 12:00

Janusz Nowak, Katedra Prawa Ustrojowego Porównawczego (studia doktoranckie)

Promotor: Dr hab. Piotr Mikuli, prof. UJ

Tytuł rozprawy: Federalizm w państwach Ameryki Łacińskiej

11.06.2018

godz. 10:00

Weronika Kudła, Katedra Prawa Rzymskiego (absolwent studiów doktoranckich)

Promotor: Ks. prof. dr hab. Franciszek Longchamps de Berier

Tytuł rozprawy: Wrogość wobec religii a neutralność w orzecznictwie Sądu Najwyższego Stanów Zjednoczonych

18.06.2018

godz. 10:00

Joanna Jankowska, Katedra Publicznego Prawa Gospodarczego (studia doktoranckie)

Promotor: Prof. dr hab. Anna Walaszek-Pyzioł

Tytuł rozprawy: Usługa magazynowania gazu ziemnego

godz. 12:00

Wiktor Oziębała, Katedra Publicznego Prawa Gospodarczego (studia doktoranckie)

Promotor: Prof. dr hab. Anna Walaszek-Pyzioł

Tytuł rozprawy: Współczesne tendencje kształtowania się modelu nadzoru bankowego

godz. 14:00

Urszula Fronczek, Katedra Postępowania Administracyjnego (absolwent studiów doktoranckich)

Promotor: Dr hab. Marta Romańska, prof. UJ

Promotor pomocniczy: Dr Kamil Klonowski

Tytuł rozprawy: Odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną niezgodnym z prawem prawomocnym orzeczeniem sądu administracyjnego

25.06.2018

godz. 09:00

Aneta Makowiec, Katedra Prawa Rolnego (absolwent studiów doktoranckich)

Promotor: Dr hab. Elżbieta Kremer, prof. UJ

Tytuł rozprawy: Zapis windykacyjny gospodarstwa rolnego