Agnieszka Sołtys

Tytuł rozprawy: „Obowiązek wykładni prawa krajowego zgodnie z prawem unijnym jako instrument zapewnienia efektywności prawa Unii Europejskiej"

Promotor rozprawy: Prof. dr hab. Stanisław Biernat

Streszczenie rozprawy: wersja angielska

Streszczenie rozprawy: wersja polska

Recenzje rozprawy doktorskiej

Harmonogram

  • Wszczęcie przewodu: 24.02.2014 r.
  • Przyjęcie rozprawy doktorskiej i dopuszczenie do publicznej obrony: 17.11.2014 r.
  • Publiczna obrona rozprawy doktorskiej: 8.12.2014 r.
  • Nadanie stopnia doktora: 15.12.2014 r.