Ariel Falkiewicz

Tytuł rozprawy doktorskiej: „Zasada podwójnej karalności w europejskiej współpracy w sprawach karnych”

Promotor rozprawy: dr hab. Adam Górski, prof. UJ

Streszczenie rozprawy: wersja angielska

Streszczenie rozprawy: wersja polska

Recenzje rozprawy doktorskiej:

Dr hab. Małgorzata Wąsek-Wiaderek, prof. KUL

Dr hab. Arkadiusz Lach, prof. UMK

Harmonogram:

  • Wszczęcie przewodu doktorskiego: 23.03.2015 r.
  • Przyjęcie rozprawy doktorskiej i dopuszczenie do publicznej obrony: 12.09.2016 r.
  • Publiczna obrona rozprawy doktorskiej: 03.10.2016 r.
  • Nadanie stopnia naukowego doktora: 24.10.2016 r.