Barbara Kwiatkowska

Tytuł rozprawy doktorskiej: „Sądowe ustalenie ojcostwa w świetle akt sądów powiatowych w Krakowie i Nowej Hucie w latach 1950-1964. Studium historyczno-prawne”.

Promotor rozprawy: dr hab. Zdzisław Zarzycki

Promotor pomocniczy: dr Władysław Pęksa

Streszczenie rozprawy: wersja angielska

Streszczenie rozprawy: wersja polska

Recenzje rozprawy doktorskiej:

Dr hab. Andrzej Gulczyński, prof. UAM

Dr hab. Piotr Fiedorczyk

Harmonogram:

  • Wszczęcie przewodu doktorskiego: 27.04.2015 r.
  • Przyjęcie rozprawy doktorskiej i dopuszczenie do publicznej obrony: 7.11.2016 r.
  • Publiczna obrona rozprawy doktorskiej: 28.11.2016 r.
  • Nadanie stopnia naukowego doktora: 28.11.2016 r.