Barbara Stępień

Tytuł rozprawy: „Prawo międzynarodowe publiczne wobec problemu bezpieczeństwa na morzu"

Promotor rozprawy: dr hab. Kazimierz Lankosz, prof. UJ

Streszczenie rozprawy: wersja angielska

Streszczenie rozprawy: wersja polska

Recenzje rozprawy doktorskiej

Harmonogram

  • Wszczęcie przewodu: 21.02.2013 r.
  • Przyjęcie rozprawy i dopuszczenie do publicznej obrony: 9.03.2015 r.
  • Publiczna obrona rozprawy doktorskiej: 30.03.2015 r.
  • Nadanie stopnia doktora: 27.04.2015 r.