Beata Baran

Tytuł rozprawy: „Postępowanie dyscyplinarne w sprawach funkcjonariuszy Służby Więziennej"

Promotor rozprawy: Prof. dr hab. Jerzy Migdał

Streszczenie rozprawy: wersja angielska

Streszczenie rozprawy: wersja polska

Recenzje rozprawy doktorskiej

Harmonogram

  • Wszczęcie przewodu: 23.02.2015 r.
  • Przyjęcie rozprawy doktorskiej i dopuszczenie do publicznej obrony: 25.01.2016 r.
  • Publiczna obrona rozprawy doktorskiej: 8.02.2016 r.
  • Nadanie stopnia doktora: 29.02.2016 r.