Dominik Zając

Tytuł rozprawy doktorskiej: „Odpowiedzialność karna za czyny popełnione za granicą”

Promotor rozprawy: dr hab. Włodzimierz Wróbel, prof. UJ

Streszczenie rozprawy: wersja angielska

Streszczenie rozprawy: wersja polska

Recenzje rozprawy doktorskiej:

Prof. dr hab. Jarosław Majewski

Dr hab. Andrzej Sakowicz, prof. UwB

Harmonogram:

  • Wszczęcie przewodu doktorskiego: 24.02.2014 r.
  • Przyjęcie rozprawy doktorskiej i dopuszczenie do publicznej obrony: 14.09.2016 r.
  • Publiczna obrona rozprawy doktorskiej: 26.09.2016 r.
  • Nadanie stopnia naukowego doktora: 26.09.2016 r.