Ewa Laskowska

Tytuł rozprawy: „Model ochrony prawnoautorskiej na tle procesu europeizacji prawa prywatnego"

Promotor rozprawy: prof. dr hab. Ryszard Markiewicz

Streszczenie rozprawy: wersja angielska

Streszczenie rozprawy: wersja polska

Recenzje rozprawy doktorskiej

Harmonogram

  • Wszczęcie przewodu: 28.04.2014 r.
  • Przyjęcie rozprawy i dopuszczenie do publicznej obrony: 1.06.2015 r.
  • Publiczna obrona rozprawy doktorskiej: 15.06.2015 r.
  • Nadanie stopnia doktora: 22.06.2015 r.