Grażyna Sarnes

Tytuł rozprawy doktorskiej: „Samorząd terytorialny w systemie ochrony zdrowia w Polsce”

Promotor rozprawy: dr hab. Dorota Dąbek, prof. UJ

Streszczenie rozprawy: wersja angielska

Streszczenie rozprawy: wersja polska

Recenzje rozprawy doktorskiej:

Dr hab. Paweł Chmielnicki, prof. WSIiZ

Dr hab. Anna Wierzbica

Harmonogram:

  • Wszczęcie przewodu doktorskiego: 19.05.2014 r.
  • Przyjęcie rozprawy doktorskiej i dopuszczenie do publicznej obrony: 15.05.2017 r.
  • Publiczna obrona rozprawy doktorskiej: 05.06.2017 r.
  • Nadanie stopnia naukowego doktora: 26.06.2017 r.