Grzegorz Blicharz

Tytuł rozprawy doktorskiej: „Udział państwa w spadku. Rzymska myśl prawna w perspektywie prawnoporównawczej"

Promotor rozprawy: ks. prof. dr hab. Franciszek Longchamps de Berier

Streszczenie rozprawy: wersja angielska

Streszczenie rozprawy: wersja polska

Recenzje rozprawy doktorskiej

Harmonogram

  • Wszczęcie przewodu doktorskiego: 27.04.2015 r.
  • Przyjęcie rozprawy doktorskiej i dopuszczenie do publicznej obrony: 30.05.2016 r.
  • Publiczna obrona rozprawy doktorskiej: 27.06.2016 r.
  • Nadanie stopnia naukowego doktora: 27.06.2016 r.