Hubert Wysoczański

Tytuł rozprawy doktorskiej: „Prawo do zmiany oraz polecenie zmiany treści umowy w świetle warunków FIDIC”

Promotor rozprawy: prof. dr hab. Andrzej Szumański

Streszczenie rozprawy: wersja angielska

Streszczenie rozprawy: wersja polska

Recenzje rozprawy doktorskiej:

Prof. dr hab. Janusz Strzępka

Dr hab. Zbigniew Banaszczyk

Harmonogram:

  • Wszczęcie przewodu doktorskiego: 27.06.2016 r.
  • Przyjęcie rozprawy doktorskiej i dopuszczenie do publicznej obrony: 21.11.2016 r.
  • Publiczna obrona rozprawy doktorskiej: 05.12.2016 r.
  • Nadanie stopnia naukowego doktora: 23.01.2017 r.