Ilona Przybojewska

Tytuł rozprawy: „Znaczenie transeuropejskich sieci energetycznych dla zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego"

Promotor rozprawy: Prof. dr hab. Stanisław Biernat

Streszczenie rozprawy: wersja angielska

Streszczenie rozprawy: wersja polska

Recenzje rozprawy doktorskiej

Harmonogram

  • Wszczęcie przewodu: 19.05.2014 r.
  • Przyjęcie rozprawy doktorskiej i dopuszczenie do publicznej obrony: 18.05.2015 r.
  • Publiczna obrona rozprawy doktorskiej: 1.06.2015 r.
  • Nadanie stopnia doktora: 22.06.2015 r.