Izabela Skoczeń

Tytuł rozprawy doktorskiej: „Implicatures within the legal language” (Implikatory w języku prawnym i prawniczym)

Promotor rozprawy: prof. dr hab. Tomasz Gizbert-Studnicki

Promotor pomocniczy: dr Adam Dyrda

Streszczenie rozprawy: wersja angielska

Streszczenie rozprawy: wersja polska

Recenzje rozprawy doktorskiej:

Dr hab. Marcin Matczak, prof. UW

Prof. dr Francesca Poggi

Harmonogram:

  • Wszczęcie przewodu doktorskiego: 30.11.2015 r.
  • Przyjęcie rozprawy doktorskiej i dopuszczenie do publicznej obrony: 05.06.2017 r.
  • Publiczna obrona rozprawy doktorskiej: 26.06.2017 r.
  • Nadanie stopnia naukowego doktora: 26.06.2017 r.