Jacek Wilk

Tytuł rozprawy: „Unieważnienie małżeństwa w orzecznictwie Sądu Okręgowego w Krakowie w latach 1919-1939"

Promotor rozprawy: Prof. dr hab. Wacław Uruszczak

Streszczenie rozprawy: wersja angielska

Streszczenie rozprawy: wersja polska

Recenzje rozprawy doktorskiej

Harmonogram

  • Wszczęcie przewodu: 24.11.2014 r.
  • Przyjęcie rozprawy doktorskiej i dopuszczenie do publicznej obrony: 16.03.2015 r.
  • Publiczna obrona rozprawy doktorskiej: 18.05.2015 r.
  • Nadanie stopnia doktora: 25.05.2015 r.