Jakob Maziarz

Tytuł rozprawy doktorskiej: „Sądy przysięgłych w II Rzeczpospolitej na podstawie praktyki Sądu Okręgowego w Krakowie (1919-1938)”

Promotor rozprawy: prof. dr hab. Wacław Uruszczak

Streszczenie rozprawy: wersja angielska

Streszczenie rozprawy: wersja polska

Recenzje rozprawy doktorskiej:

Prof. dr hab. Marian Mikołajczyk

Dr hab. Józef Koredczuk, prof. UWr

Harmonogram:

  • Wszczęcie przewodu doktorskiego: 22.06.2015 r.
  • Przyjęcie rozprawy doktorskiej i dopuszczenie do publicznej obrony: 06.06.2016 r.
  • Publiczna obrona rozprawy doktorskiej: 20.06.2016 r.
  • Nadanie stopnia naukowego doktora: 27.06.2016 r.