Jan Markiewicz

Tytuł rozprawy doktorskiej: „»Opłaty półkowe« – pobieranie innych niż marża handlowa opłat za przyjęcie towaru do sprzedaży jako delikt nieuczciwej konkurencji w świetle art. 15 ust. 1 pkt 4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji"

Promotor rozprawy: prof. dr hab. Ewa Nowińska

Streszczenie rozprawy: wersja angielska

Streszczenie rozprawy: wersja polska

Recenzje rozprawy doktorskiej

Harmonogram

  • Wszczęcie przewodu doktorskiego: 26.01.2015 r.
  • Przyjęcie rozprawy doktorskiej i dopuszczenie do publicznej obrony: 11.01.2016 r.
  • Publiczna obrona rozprawy doktorskiej: 25.01.2016 r.
  • Nadanie stopnia naukowego doktora: 29.02.2016 r.