Jarosław Szewczyk

Tytuł rozprawy doktorskiej: „Nowacja”

Promotor rozprawy: prof. dr hab. Jerzy Pisuliński

Streszczenie rozprawy: wersja angielska

Streszczenie rozprawy: wersja polska

Recenzje rozprawy doktorskiej:

Prof. dr hab. Piotr Machnikowski

Prof. dr hab. Adam Olejniczak

Harmonogram:

  • Wszczęcie przewodu doktorskiego: 16.04.2014 r.
  • Przyjęcie rozprawy doktorskiej i dopuszczenie do publicznej obrony: 3.07.2017 r.
  • Publiczna obrona rozprawy doktorskiej: 18.09.2017 r.
  • Nadanie stopnia naukowego doktora: 25.09.2017 r.