Joanna Faruga

Tytuł rozprawy doktorskiej: „Settlement procedure in cartel cases before the European Commission"

Promotor rozprawy: prof. dr hab. Sławomir Dudzik

Streszczenie rozprawy: wersja angielska

Streszczenie rozprawy: wersja polska

Recenzje rozprawy doktorskiej

Harmonogram

  • Wszczęcie przewodu doktorskiego: 25.05.2015 r.
  • Przyjęcie rozprawy doktorskiej i dopuszczenie do publicznej obrony: 12.10.2015 r.
  • Publiczna obrona rozprawy doktorskiej: 9.11.2015 r.
  • Nadanie stopnia naukowego doktora: 30.11.2015 r.