Krystian Czarny

Tytuł rozprawy doktorskiej: „Wpływ zwolnień podatkowych na powszechność opodatkowania w podatku od towarów i usług”

Promotor rozprawy: dr hab. Adam Nita, prof. UJ

Promotor pomocniczy: dr Jowita Pustuł

Streszczenie rozprawy: wersja angielska

Streszczenie rozprawy: wersja polska

Recenzje rozprawy doktorskiej:

Dr hab. Paweł Borszowski, prof. UWr

Dr hab. Wojciech Morawski, prof. UMK

Harmonogram:

  • Wszczęcie przewodu doktorskiego: 18.01.2016 r.
  • Przyjęcie rozprawy doktorskiej i dopuszczenie do publicznej obrony: 3.10.2016 r.
  • Publiczna obrona rozprawy doktorskiej: 17.10.2016 r.
  • Nadanie stopnia naukowego doktora: 24.10.2016 r.