Kuba Gąsiorowski

Tytuł rozprawy doktorskiej: „Projekt Ameryka - idea Stanów Zjednoczonych w myśli ustrojowo-politycznej od czasów Ojców Założycieli do Ery Rekonstrukcji”

Promotor rozprawy: prof. dr hab. Michał Jaskólski

Promotor pomocniczy: dr Jacek Malczewski

Streszczenie rozprawy: wersja angielska

Streszczenie rozprawy: wersja polska

Recenzje rozprawy doktorskiej:

Prof. dr hab. Stanisław Filipowicz

Dr hab. Łukasz Machaj, prof. UWr

Harmonogram:

  • Wszczęcie przewodu doktorskiego: 22.06.2015 r.
  • Przyjęcie rozprawy doktorskiej i dopuszczenie do publicznej obrony: 21.11.2016 r.
  • Publiczna obrona rozprawy doktorskiej: 12.12.2016 r
  • Nadanie stopnia naukowego doktora: 23.01.2017 r.