Łucja Kobroń

Tytuł rozprawy: „Wolność zrzeszania się partnerów społecznych w prawie pracy"

Promotor rozprawy: prof. dr hab. Andrzej Świątkowski

Streszczenie rozprawy: wersja angielska

Streszczenie rozprawy: wersja polska

Recenzje rozprawy doktorskiej

Harmonogram

  • Wszczęcie przewodu: 18.11.2013 r.
  • Przyjęcie rozprawy i dopuszczenie do publicznej obrony: 16.02.2015 r.
  • Publiczna obrona rozprawy doktorskiej: 9.03.2015 r.
  • Nadanie stopnia doktora: 23.03.2015 r.