Łukasz Franczak

Tytuł rozprawy: „Teoria spółki akcyjnej – charakter i znaczenie prawa akcyjnego dla ustroju spółki i praw akcjonariuszy"

Promotor rozprawy: Prof. dr hab. Mirosław Stec

Streszczenie rozprawy: wersja angielska

Streszczenie rozprawy: wersja polska

Recenzje rozprawy doktorskiej

Harmonogram

  • Wszczęcie przewodu: 15.12.2014 r.
  • Przyjęcie rozprawy doktorskiej i dopuszczenie do publicznej obrony: 12.10.2015 r.
  • Publiczna obrona rozprawy doktorskiej: 26.10.2015 r.
  • Nadanie stopnia doktora: 26.10.2015 r.