Magdalena Głogowska

Tytuł rozprawy: „Zakaz dyskryminacji ze względu na płeć w zakresie wynagrodzenia"

Promotor rozprawy: prof. dr hab. Andrzej Świątkowski

Promotor pomocniczy: dr Marcin Wujczyk

Streszczenie rozprawy doktorskiej

Recenzje rozprawy doktorskiej

Harmonogram

  • Wszczęcie przewodu doktorskiego: 18.06.2012 r.
  • Przyjęcie rozprawy doktorskiej i dopuszczenie jej do publicznej obrony: 13.01.2014 r.
  • Publiczna obrona rozprawy doktorskiej: 03.02.2014 r.
  • Nadanie stopnia doktora: 24.02.2014 r.