Magdalena Mazurek-Redmerska

Tytuł rozprawy doktorskiej: „Akt notarialny jako tytuł egzekucyjny”

Promotor rozprawy: dr hab. Marta Romańska, prof. UJ

Streszczenie rozprawy: wersja angielska

Streszczenie rozprawy: wersja polska

Recenzje rozprawy doktorskiej:

Prof. dr hab. Tadeusz Wiśniewski

Dr hab. Ryszard Stzrelczyk, prof. UŁaz.

Harmonogram:

  • Wszczęcie przewodu doktorskiego: 22.06.2015 r.
  • Przyjęcie rozprawy doktorskiej i dopuszczenie do publicznej obrony: 2.10.2017 r.
  • Publiczna obrona rozprawy doktorskiej: 16.10.2017 r.
  • Nadanie stopnia naukowego doktora: 23.10.2017 r.