Maksymilian Ślusarczyk

Tytuł rozprawy doktorskiej: „Środki nadzoru finansowego względem banków w Polsce i Unii Europejskiej”

Promotor rozprawy: prof. dr hab. Anna Walaszek-Pyzioł

Streszczenie rozprawy: wersja angielska

Streszczenie rozprawy: wersja polska

Recenzje rozprawy doktorskiej:

Prof. dr hab. Wojciech Katner

Dr hab. Andrzej Powałowski, prof. UG

Harmonogram:

  • Wszczęcie przewodu doktorskiego: 25.05.2015 r.
  • Przyjęcie rozprawy doktorskiej i dopuszczenie do publicznej obrony: 4.09.2017 r.
  • Publiczna obrona rozprawy doktorskiej: 18.09.2017 r.
  • Nadanie stopnia naukowego doktora: 25.09.2017 r.