Małgorzata Pyrcak-Górowska

Tytuł rozprawy: „Detencja psychiatryczna orzekana jako środek zabezpieczający w świetle badań aktowych"

Promotor rozprawy: Dr hab. Włodzimierz Wróbel, prof. UJ

Promotor pomocniczy: dr Agnieszka Barczak-Oplustil

Streszczenie rozprawy: wersja angielska

Streszczenie rozprawy: wersja polska

Recenzje rozprawy doktorskiej

Harmonogram

  • Wszczęcie przewodu: 10.06.2013 r.
  • Przyjęcie rozprawy doktorskiej i dopuszczenie do publicznej obrony: 8.02.2016 r.
  • Publiczna obrona rozprawy doktorskiej: 29.02.2016 r.
  • Nadanie stopnia doktora: 29.02.2016 r.