Marcin Przybysz

Tytuł rozprawy doktorskiej: „Pozycja krajów związkowych w kontekście zasady państwa federalnego w systemie konstytucyjnym Republiki Federalnej Niemiec"

Promotor rozprawy: dr hab. Piotr Tuleja, prof. UJ

Streszczenie rozprawy: wersja angielska

Streszczenie rozprawy: wersja polska

Recenzje rozprawy doktorskiej

Harmonogram

  • Wszczęcie przewodu doktorskiego: 18.01.2016 r.
  • Przyjęcie rozprawy doktorskiej i dopuszczenie do publicznej obrony: 9.05.2016 r.
  • Publiczna obrona rozprawy doktorskiej: 30.05.2016 r.
  • Nadanie stopnia naukowego doktora: 27.06.2016 r.