Marek Zięba

Tytuł rozprawy doktorskiej: „Ochrona wierzycieli spółki zależnej"

Promotor rozprawy: prof. dr hab. Andrzej Szumański

Promotor pomocniczy: dr Michał Baran

Streszczenie rozprawy: wersja angielska

Streszczenie rozprawy: wersja polska

Recenzje rozprawy doktorskiej

Harmonogram

  • Wszczęcie przewodu doktorskiego: 23.03.2015 r.
  • Przyjęcie rozprawy doktorskiej i dopuszczenie do publicznej obrony: 9.11.2015 r.
  • Publiczna obrona rozprawy doktorskiej: 7.12.2015 r.
  • Nadanie stopnia naukowego doktora: 18.01.2016 r.