Mariusz Miąsko

Tytuł rozprawy doktorskiej: „Zasadność wypłaty ryczałtu noclegowego mobilnym pracownikom transportu drogowego – analiza jurydyczna”

Promotor rozprawy: prof. dr hab. Andrzej Świątkowski

Promotor pomocniczy: dr Marcin Wujczyk

Streszczenie rozprawy: wersja angielska

Streszczenie rozprawy: wersja polska

Recenzje rozprawy doktorskiej:

Dr hab. Bolesław Ćwiertniak, prof. WSzH

Prof. Daiva Petrylaité

Harmonogram:

  • Wszczęcie przewodu doktorskiego: 17.03.2014 r.
  • Przyjęcie rozprawy doktorskiej i dopuszczenie do publicznej obrony: 05.06.2017 r.
  • Publiczna obrona rozprawy doktorskiej: 19.06.2017 r.
  • Nadanie stopnia naukowego doktora: 26.06.2017 r.