Michał Pyka

Tytuł rozprawy doktorskiej: „Pojęcie inwestycji w międzynarodowym arbitrażu inwestycyjnym”

Promotor rozprawy: prof. dr hab. Andrzej Szumański

Streszczenie rozprawy: wersja angielska

Streszczenie rozprawy: wersja polska

Recenzje rozprawy doktorskiej:

Prof. dr hab. Jerzy Poczobut

Prof. dr hab. Władysław Czapliński

Harmonogram:

  • Wszczęcie przewodu doktorskiego: 19.05.2014 r.
  • Przyjęcie rozprawy doktorskiej i dopuszczenie do publicznej obrony: 15.05.2017 r.
  • Publiczna obrona rozprawy doktorskiej: 05.06.2017 r.
  • Nadanie stopnia naukowego doktora: 26.06.2017 r.