Olga Sachanbińska

Tytuł rozprawy doktorskiej: „Cywilnoprawna odpowiedzialność członków zarządu spółki kapitałowej a należyta staranność w prowadzeniu spółki"

Promotor rozprawy: prof. dr hab. Wojciech Pyzioł

Streszczenie rozprawy: wersja angielska

Streszczenie rozprawy: wersja polska

Recenzje rozprawy doktorskiej

Harmonogram

  • Wszczęcie przewodu doktorskiego: 29.09.2014 r.
  • Przyjęcie rozprawy doktorskiej i dopuszczenie do publicznej obrony: 4.04.2016 r.
  • Publiczna obrona rozprawy doktorskiej: 16.05.2016 r.
  • Nadanie stopnia naukowego doktora: 23.05.2016 r.