Piotr Semeniuk

Tytuł rozprawy: „Przesłanki stosowania koncepcji jednego organizmu gospodarczego w prawie ochrony konkurencji"

Promotor rozprawy: Prof. dr hab. Tadeusz Skoczny

Streszczenie rozprawy: wersja angielska

Streszczenie rozprawy: wersja polska

Recenzje rozprawy doktorskiej

Harmonogram

  • Wszczęcie przewodu: 19.05.2014 r.
  • Przyjęcie rozprawy doktorskiej i dopuszczenie do publicznej obrony: 1.06.2015 r.
  • Publiczna obrona rozprawy doktorskiej: 22.06.2015 r.
  • Nadanie stopnia doktora: 22.06.2015 r.