Przemysław Gorzko

Tytuł rozprawy doktorskiej: „Reguła contra proferentem a granice wykładni oświadczeń woli w prawie cywilnym”

Promotor rozprawy: prof. dr hab. Fryderyk Zoll

Streszczenie rozprawy: wersja angielska

Streszczenie rozprawy: wersja polska

Recenzje rozprawy doktorskiej:

Prof. dr hab. Ewa Rott-Pietrzyk

Prof. dr hab. Adam Olejniczak

Harmonogram:

  • Wszczęcie przewodu doktorskiego: 27.04.2015 r.
  • Przyjęcie rozprawy doktorskiej i dopuszczenie do publicznej obrony: 3.07.2017 r.
  • Publiczna obrona rozprawy doktorskiej: 4.09.2017 r.
  • Nadanie stopnia naukowego doktora: 25.09.2017 r.