Przemysław Tacik

Tytuł rozprawy doktorskiej: „Przystąpienie Unii Europejskiej do Europejskiej Konwencji Praw Człowieka”

Promotor rozprawy: dr hab. Michał Kowalski

Streszczenie rozprawy: wersja angielska

Streszczenie rozprawy: wersja polska

Recenzje rozprawy doktorskiej:

Prof. dr hab. Anna Wyrozumska

Dr hab. Michał Balcerzak, prof. UMK

Harmonogram:

  • Wszczęcie przewodu doktorskiego: 24.11.2014 r.
  • Przyjęcie rozprawy doktorskiej i dopuszczenie do publicznej obrony: 3.10.2016 r.
  • Publiczna obrona rozprawy doktorskiej: 21.11.2016 r.
  • Nadanie stopnia naukowego doktora: 28.11.2016 r.