Rafał Guzik

Tytuł rozprawy doktorskiej: „Wolność słowa a mowa nienawiści. Analiza karnoprawna”

Promotor rozprawy: prof. dr hab. Andrzej Zoll

Streszczenie rozprawy: wersja angielska

Streszczenie rozprawy: wersja polska

Recenzje rozprawy doktorskiej:

Prof. dr hab. Witold Kulesza

Prof. dr hab. Teresa Dukiet-Nagórska

Harmonogram:

  1. Wszczęcie przewodu doktorskiego: 28.09.2015 r.
  2. Przyjęcie rozprawy doktorskiej i dopuszczenie do publicznej obrony: 20.03.2017 r.
  3. Publiczna obrona rozprawy doktorskiej: 10.04.2017 r.
  4. Nadanie stopnia naukowego doktora: 24.04.2017 r.