Rafał Kos

Tytuł rozprawy doktorskiej: „Przesłanki legitymizujące rozpoznawania i rozstrzyganie w postępowaniu arbitrażowym spraw o unieważnienie uchwały spółki kapitałowej”

Promotor rozprawy: dr hab. Andrzej Kubas, prof. UJ

Streszczenie rozprawy: wersja angielska

Streszczenie rozprawy: wersja polska

Recenzje rozprawy doktorskiej:

Prof. dr hab. Andrzej Koch

Prof. dr hab. Michał Romanowski

Harmonogram:

  • Wszczęcie przewodu doktorskiego: 23.05.2016 r.
  • Przyjęcie rozprawy doktorskiej i dopuszczenie do publicznej obrony: 28.11.2016 r.
  • Publiczna obrona rozprawy doktorskiej: 12.12.2016 r.
  • Nadanie stopnia naukowego doktora: 23.01.2017 r.