Rafał Michalczak

Tytuł rozprawy doktorskiej: „Podmiotowość agentów programowych w ujęciu teoretycznoprawnym"

Promotor rozprawy: dr hab. Andrzej Grabowski

Promotor pomocniczy: dr Michał Araszkiewicz

Streszczenie rozprawy: wersja angielska

Streszczenie rozprawy: wersja polska

Recenzje rozprawy doktorskiej

Harmonogram

  • Wszczęcie przewodu doktorskiego: 19.05.2014 r.
  • Przyjęcie rozprawy doktorskiej i dopuszczenie do publicznej obrony: 11.04.2016 r.
  • Publiczna obrona rozprawy doktorskiej: 25.04.2016 r.
  • Nadanie stopnia naukowego doktora: 25.04.206 r.