Tomasz Cyrol

Tytuł rozprawy: „Techniki wywierania wpływu w pracy prawnika"

Promotor rozprawy: prof. dr hab. Krzysztof Pałecki

Streszczenie rozprawy: wersja angielska

Streszczenie rozprawy: wersja polska

Recenzje rozprawy doktorskiej

Harmonogram

  • Wszczęcie przewodu: 16.06.2014 r.
  • Przyjęcie rozprawy i dopuszczenie do publicznej obrony: 16.02.2015 r.
  • Publiczna obrona rozprawy doktorskiej: 30.03.2015 r.
  • Nadanie stopnia doktora: 27.04.2015 r.