Tomasz Gawarecki

Tytuł rozprawy doktorskiej: „Prawo administracyjne programowe"

Promotor rozprawy: prof. dr hab. Jan Zimmermann

Promotor pomocniczy: dr Joanna Człowiekowska

Streszczenie rozprawy: wersja angielska

Streszczenie rozprawy: wersja polska

Recenzje rozprawy doktorskiej

Harmonogram

  • Wszczęcie przewodu doktorskiego: 23.03.2015 r.
  • Przyjęcie rozprawy doktorskiej i dopuszczenie do publicznej obrony: 11.02.2016 r.
  • Publiczna obrona rozprawy doktorskiej: 01.02.2016 r.
  • Nadanie stopnia naukowego doktora: 29.02.2016 r.