Tomasz Góra

Tytuł rozprawy: „Bezpieczeństwo publiczne w prawie administracyjnym"

Promotor rozprawy: Prof. dr hab. Jan Zimmermann

Promotor pomocniczy: Dr Joanna Lemańska

Streszczenie rozprawy: wersja angielska

Streszczenie rozprawy: wersja polska

Recenzje rozprawy doktorskiej

Harmonogram

  • Wszczęcie przewodu: 19.11.2012 r.
  • Przyjęcie rozprawy doktorskiej i dopuszczenie do publicznej obrony: 26.05.2014 r.
  • Publiczna obrona rozprawy doktorskiej: 9.06.2014 r.
  • Nadanie stopnia doktora: 16.06.2014 r.