Agnieszka Barczak-Oplustil

Wniosek do CK

Autoreferat

Komisja habilitacyjna:

 • Przewodniczący komisji: prof. dr hab. Teresa Dukiet-Nagórska
 • Sekretarz: dr hab. Janusz Raglewski, prof. UJ
 • Recenzent: prof. dr hab. Jacek Giezek
 • Recenzent: prof. dr hab. Jarosław Majewski
 • Recenzent: dr hab. Zbigniew Ćwiąkalski, prof. UJ
 • Członek komisji: dr hab. Agnieszka Liszewska, prof. UŁ
 • Członek komisji: prof. dr hab. Piotr Kardas

Harmonogram:

 • Wszczęcie: 04.01.2017 r.
 • Powołanie komisji: 04.04.2017 r.
 • Uchwała komisji:
 • Uchwała Rady Wydziału: