Agnieszka Szpak

Komisja habilitacyjna:

 • Przewodniczący komisji: dr hab. Zdzisław Galicki, prof. UW
 • Sekretarz: dr hab. Brygida Kuźniak
 • Recenzent: dr hab. Tadeusz Gadkowski, prof. UAM
 • Recenzent: dr hab. Elżbieta Karska, prof. UKSW
 • Recenzent: prof. dr hab. Roma Kwiecień
 • Członek komisji: dr hab. Katarzyna Myszona-Kostrzewa
 • Członek komisji: dr hab. Michał Kowalski

Harmonogram:

 • Wszczęcie: 3.02.2015 r.
 • Powołanie komisji: 14.04.2015 r.
 • Uchwała komisji: 25.11.2015 r.
 • Uchwała Rady Wydziału: 18.01.2016 r.
 • Uchwała Rady Wydziału w związku z uchyleniem przez CK uchwały RW z dnia 18.01.2016 r.: 27.03.2017 r.

Uchwała Rady Wydziału w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego

Uchwała Rady Wydziału w sprawie odmowy nadania stopnia doktora habilitowanego