Anna Golonka

Komisja habilitacyjna:

 • Przewodniczący komisji: dr hab. Lech Paprzycki, prof. ALK
 • Sekretarz komisji: dr hab. Zbigniew Ćwiąkalski, prof. UJ
 • Recenzent: dr hab. Mirosława Melezini, prof. UwB
 • Recenzent: dr hab. Jarosław Majewski, prof. UKSW
 • Recenzent: prof. dr hab. Andrzej Zoll
 • Członek komisji: dr hab. Jacek Giezek, prof. UWr
 • Członek komisji: dr hab. Włodzimierz Wróbel, prof. UJ

Harmonogram:

 • Wszczęcie: 18.11.2013 r.
 • Powołanie komisji: 1.04.2014 r.
 • Uchwała komisji: 15.12.2014 r.
 • Uchwała Rady Wydziału: 26.01.2015 r.