Barbara Iwańska

Komisja habilitacyjna:

 • Przewodniczący komisji - Prof. dr hab. Bogdan Dolnicki
 • Sekretarz komisji - dr hab. Nina Półtorak
 • Recenzent - dr hab. Jerzy Stelmasiak, prof. UMCS
 • Recenzent - dr hab. Jerzy Supernat, prof. UWr
 • Recenzent - Prof. dr hab. Andrzej Wasilewski
 • Członek Komisji - dr hab. Andrzej Matan
 • Członek Komisji - Prof. Marek Górski

Recenzje:

Harmonogram:

 • Wszczęcie: 14.02.2013 r.
 • Powołanie Komisji: 9.04.2013 r.
 • Uchwała Komisji: 27.09.2013 r.
 • Uchwała Rady Wydziału: 21.10.2013 r.